Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biochemical and molecular studies of cytochrome c oxidase and ATP synthase deficiencies
Název práce v češtině: Studium poruch cytochrom c oxidasy a ATP synthasy na biochemické a molekulární úrovni
Název v anglickém jazyce: Biochemical and molecular studies of cytochrome c oxidase and ATP synthase deficiencies
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2011
Datum zadání: 07.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.06.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:07.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK