Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Innovation in small and medium enterprises
Název práce v češtině: Inovace v malém a středním podnikání
Název v anglickém jazyce: Innovation in small and medium enterprises
Klíčová slova: MSP, inovace, podnikání, malé a střední podnikání
Klíčová slova anglicky: SME, innovation, entrepreneurship, small and medium enterprise
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Wadim Strielkowski, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2011
Datum zadání: 07.06.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Mgr. Václav Hausenblas
 
 
 
Seznam odborné literatury
Audretsch, D.B., 2006. Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
Drucker, P.F., 1986. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. New York: Harper & Row.
Storey, D., 1994. Understanding the Small Business Sector. London: Routledge.
Předběžná náplň práce
Úvodní část práce se bude zabývat rolí malých a středních podniků (MSP) v ekonomice. Bude následovat analýza situace českých MSP, zahrnující historický vhled do období transformace a diskuzi významu MSP pro českou ekonomiku. Práce se bude také zabývat teorií inovací a faktory, které je ovlivňují. Klíčová část pak představí inovační aktivity českých MSP. Její závěry budou navíc podpořeny daty z dotazníkového šetření mezi MSP, které provede sám autor.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the first part of my thesis I will describe the role of small and medium enterprises (SMEs) in the economy. Analysis of situation of Czech SMEs will follow. It will include a historical overview from the transition period and insight in the current importance of SMEs for the Czech economy. The thesis will also elaborate upon theory if innovations and their determinants. Its key part will analyze and discuss innovation activities of Czech SMEs, supported by results from a survey conducted by the author.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK