Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
The Impact of Euro Adoption on Competitiveness: The Comparison of Czech Republic and Slovakia
Název práce v češtině: Dopad zavedení eura na konkurenceschopnost: Srovnání
České republiky a Slovenska
Název v anglickém jazyce: The Impact of Euro Adoption on Competitiveness: The Comparison of
Czech Republic and Slovakia
Klíčová slova: Česká republika, export, konkurenceschopnost, zavedení eura, Slovensko
Klíčová slova anglicky: competitiveness, euro adoption, export, Czech Republic, Slovakia
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2011
Datum zadání: 06.06.2011
Datum a čas obhajoby: 28.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Opetalova ul. 26
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2012
Oponenti: Ing. Monika Martišková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK