Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Používání omezovacích prostředků u pacientů
Název práce v češtině: Používání omezovacích prostředků u pacientů
Název v anglickém jazyce: The use of restrictive means at patients
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivana Šlaisová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2010
Datum zadání: 30.06.2010
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
  Mgr. Iva Machalová
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK