Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Příprava pacienta ke kolonoskopii
Název práce v češtině: Příprava pacienta ke kolonoskopii
Název v anglickém jazyce: Preparation of Patient for Colonoscopy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Jaroslava Pečenková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2010
Datum zadání: 30.06.2010
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: Mgr. Dana Vaňková
  Mgr. Jitka Pánková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK