Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekonomické aspekty dárcovství krve
Název práce v češtině: Ekonomické aspekty dárcovství krve
Název v anglickém jazyce: Economic Aspects of Blood Donation
Klíčová slova: dárcovství krve, prosociální chování, materiální stimuly, rizikovost dárců
Klíčová slova anglicky: blood donations, prosocial behavior, material incentives, risk donors
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: neurčeno (23-N)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Tomáš Janotík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2011
Datum zadání: 06.06.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Oponenti: PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
[1] Lorenz Goette and Alois Stutzer. Blood donations and incentives: evidence from a field experiment.
Working Papers 08-3, Federal Reserve Bank of Boston, 2008.
[2] Alois Stutzer, Lorenz Goette, and Michael Zehnder. Active decisions and pro-social behavior:
Afield experiment on blood donation. IEW -Working Papers iewwp279, Institute for Empirical
Research in Economics - University of Zurich, April 2006.
[3] Richard M. Titmuss. The gift relationship; from human blood to social policy [by] Richard M. Titmuss.
Pantheon Books New York, [1st american ed.] edition, 1971.
[4] Waldby, C. Mitchell, R.: Tissue Economies. Blood, Organs and Cell Lines in Late Capitalism, Duke
University Press, 2006, pp. 31-58; 110-130
[5] Fontaine, F.: Blood, Politics and Social Science. Richard Titmuss and the Institute of Economic
Affairs, 1957-1973; Isis Journal, pp. 401-434
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem celé práce by mělo být porovnání ekonomických aspektů dárcovství krve v evropské zemi (České republice) se Spojenými státy americkými, kde je trh s touto komoditou více komercializován.

V jedné části své práce bych se rád věnoval historickému vývoji dárcovství krve. Začnu od druhé poloviny 20. století, kde jednou z hlavních osobností zabývající se problematikou dárcovství krve byl Richard Titmuss, až do současné situace, kdy struktura trhu s krví je velmi odlišná.

Následně se budu věnovat popisu jednotlivých stimulů, kvůli kterým se lidé stávají dárci, například altruismus jako prosociální motivace, odměny ve formě různých služeb nebo stimuly materiálního charakteru. Podněty k tomu stát se dárcem, sociální politika a vývoj trhu s krví budou body, na kterých bude založené porovnání zvolených zemí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of my whole work should be the comparison of the economic aspects of blood donation in a European country (the Czech republic) with the United States of America, where the market with this commodity is more commercialised.

In one part of my work I would like to concentrate on the historical development of blood donation. I will begin in the second part of the 20th century, when one of the leading figures in engaged in the questions concerning blood donation was Richard Titmuss and finish in the present, where the structure of blood donation market is very different.

Further on I will concentrate on the description of particular incentives leading people to becoming blood donors. These incentives are for example altruism; a socially favourable motivation or benefits in the form of various services and material incentives. Various motivations to become a blood donor, social politics and the development of blood market are the points my comparison will be based upon.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK