Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formy reprezentace alternativní medicíny na příkladu obchodu Barevný svět
Název práce v češtině: Formy reprezentace alternativní medicíny na příkladu obchodu Barevný svět
Název v anglickém jazyce: Forms of Alternative Medicine Illustrated in the "Barevný svět" Shop
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2011
Datum zadání: 03.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Štampach Odilo Ivan, Sekty a nová náboženská hnutí, naděje a rizika. Oliva, křesťanské nakladatelství pro studium sekt a nových náboženských směrů, Praha 1994

Vojtíšek Zdeněk, Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha 2007

Lacroix Michel, Co hlásá New Age. Centrum Alleti, Olomouc 2000

Nešpor Zdeněk, Lužný Dušan, Sociologie náboženství.Portál, 2007

Atkinson P. , Coffey A., Delamont S., Lofland J. and L., Handbook of ethnography, Sage publications, 2001

Hendl Jan, Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. 2005.
Předběžná náplň práce
Pro svůj výzkum jsem si zvolila prostředí obchodu Barevný svět, který je dovozcem a distributorem produktů Aura-Soma, psychoterapeutické metody alternativní medicíny. Barevný svět svými aktivitami, poskytovanými službami a funkcí souvisí s fenoménem "New Age". Ve svém výzkumu bych se chtěla zaměřit především na to, jak Barevný svět reprezentuje své ideje spojené s jeho hlavní funkcí, distribucí Aura-Somy a šířením alternativních produktů. Cílem mého výzkumu tedy bude zjistit, jaké prostředky se používají k reprezentaci idejí Barevného světa.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK