Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
KPR - vybavení pomůckami v PNP (metodika, stav pomůcek, kompetence NLZP)
Název práce v češtině: KPR - vybavení pomůckami v PNP (metodika, stav pomůcek, kompetence NLZP)
Název v anglickém jazyce: CPR - aid tools in the PNP (methodology, aid tools status, NLZP competency)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Votroubková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2010
Datum zadání: 30.06.2010
Datum a čas obhajoby: 10.06.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2011
Oponenti: Mgr. Ivana Kupečková
  Bc. Zuzana Klicperová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK