Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života u pacientů s karcinomem pankreatu
Název práce v češtině: Kvalita života u pacientů s karcinomem pankreatu
Název v anglickém jazyce: Quality of life in patients with Pancreatic cancer
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2010
Datum zadání: 30.06.2010
Datum a čas obhajoby: 09.06.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2011
Oponenti: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
  Mgr. Dagmar Švecová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK