Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Role of Financial Market in Macro Economic Modeling: Case of Mongolia
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: The Role of Financial Market in Macro Economic Modeling: Case of Mongolia
Klíčová slova: Financial markets, Small scale macro model, Structural VAR, Impulse response, Mean absolute errors.
Klíčová slova anglicky: Financial markets, Small scale macro model, Structural VAR, Impulse response, Mean absolute errors.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Roman Horváth, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2011
Datum zadání: 03.06.2011
Datum a čas obhajoby: 28.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2012
Oponenti: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Alan Kirman (2010), “The Economic Crisis is a Crisis for Economic Theory”, GREQAM, Université Paul Cézanne, EHESS, IUF
Haldane, A. G. (2009), “Rethinking the financial network”, Publication of Bank of England.
M. Lacoviello and S. Neri (2009) “Housing Markets Spillovers: Evidence from an Estimated DSGE Model” American Economic Journal of Macroeconomics.
V. Cúrdia, M. Woodford (2009), “Credit spreads and monetary policy”, Federal Reserve Bank of New York in its series staff reports with number 385.
R.P.Smith (2009), “Real-Financial Interactions in Macro-Finance Models“, Quantitative and Qualitative Analysis in Social Sciences, Volume 3, Issue 1
R. Espinoza, F. Fornari And M.J. Lombardi (2009), ” The Role Of Financial Variables In Predicting Economic Activity”, Working Paper Series, No 1108, ECB
Předběžná náplň práce
In this study, we evaluated role of financial variables in macro modeling and their performance in case of Mongolia. We employed two different models for assessing performance of financial variables in macro modeling. Result of forecasting performance indicate that financial variables have substantial role on macro modeling and inclusion of financial variable is performing very good result in terms of forecasting in both SVAR and SSMM.

In impulse response analysis show that all positive shocks of financial variables have significant effect to increase industrial production and then it follows by increase of inflation in SVAR models. But in case of SSMM, responses of selected macro variables are quite similar in every case except exchange rate response in stock market index shock.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this study, we evaluated role of financial variables in macro modeling and their performance in case of Mongolia. We employed two different models for assessing performance of financial variables in macro modeling. Result of forecasting performance indicate that financial variables have substantial role on macro modeling and inclusion of financial variable is performing very good result in terms of forecasting in both SVAR and SSMM.

In impulse response analysis show that all positive shocks of financial variables have significant effect to increase industrial production and then it follows by increase of inflation in SVAR models. But in case of SSMM, responses of selected macro variables are quite similar in every case except exchange rate response in stock market index shock.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK