Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Statistical Analysis of the Observable Data of Gamma-Ray Bursts
Název práce v češtině: Statistické zpracování pozorovatelných dat gama záblesků
Název v anglickém jazyce: Statistical Analysis of the Observable Data of Gamma-Ray Bursts
Klíčová slova: gama záblesky, gama astrofyzika, kosmologie
Klíčová slova anglicky: gamma-ray bursts, gamma-ray astrophysics, cosmology
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2011
Datum zadání: 02.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.06.2011
Datum a čas obhajoby: 30.08.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.08.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK