Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Power Spot Market of the European Energy Exchange and Its Influence on the Czech Power Market
Název práce v češtině: Spotový trh Evropské energetické burzy a jeho vliv na český trh s elektřinou
Název v anglickém jazyce: Power Spot Market of the European Energy Exchange and Its Influence on the Czech Power Market
Klíčová slova: EEX, PXE, spot markets, clearing process, COSMOS, diskrétní optimalizace, branch-and-bound
Klíčová slova anglicky: EEX, PXE, spot markets, clearing process, COSMOS, discrete optimization, branch-and-bound
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2011
Datum zadání: 02.06.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Opletalova 26
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Oponenti: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The liberalization of energy markets over the past ten years resulted in the establishment of several energy exchange markets including the EEX in 2002 and PXE in 2007. Unlike the financial markets, the energy exchanges have to cope with other limitations that follow from the nature of electricity.

There are several power markets operated by the EEX of which only the spot (day-ahead) market will be subject of our further study. The goal of this thesis is to describe in detail the price-generating mechanism at the EEX.

Many Czech market players enter the contracts on German power as hedge and thus it is believed that the prices in the Czech Republic copy (with certain discount) their German counterparts. Another goal of the thesis is to determine to what extent clearing prices of the spot market at the EEX affect Czech energy price levels and determine the lag using standard methods of time series analysis.
Seznam odborné literatury
EEX (2011a). Annual Report 2010 [online]. [Accessed 12 March]. Available from: <http://cdn.eex.com/document/95489/GB_EEX_2010_web_e.zip>.

EPEX Spot SE (2012a). EPEX Spot Operational Rules [[online]. Available from: <http://static.epexspot.com/document/18657/20120427_EPEX_SPOT_RR_EN.ZIP>.

EPEX Spot SE (2012b). EPEX Spot Exchange Rules [online]. Available from: <http://static.epexspot.com/document/18657/20120427_EPEX_SPOT_RR_EN.ZIP>.

EPEX Spot SE (2011). COSMOS description: CWE Market Coupling algorithm [online]. Available from: <http://static.epexspot.com/document/9606/COSMOS_public_description.pdf>.

Li, D. Sun, X.(2006). Nonlinear Integer Programming. 1. ed. New York: Springer Science + Business Media.

PXE (2012c). Trading Rules [pdf].. Available from: <http://www.pxe.cz/Pxe_downloads/Rules_Regulation/Eng/PXE_trading_rules.pdf>.
Předběžná náplň práce
1. Introduction to power exchanges and their markets, description of EEX and PXE
2. Description of static clearing process at the spot market of EEX
3. Time series analysis of clearing prices of power spot markets of EEX and PXE
4. Concluding remarks
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction to power exchanges and their markets, description of EEX and PXE
2. Description of static clearing process at the spot market of EEX
3. Time series analysis of clearing prices of power spot markets of EEX and PXE
4. Concluding remarks
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK