Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počátky analýzy modalit v moderní logice
Název práce v češtině: Počátky analýzy modalit v moderní logice
Název v anglickém jazyce: The beginnings of analysis of modalities in modern logic
Klíčová slova: modální logika, sémantika možných světů, Carnap, Kripke
Klíčová slova anglicky: modal logic, possible worlds semantics, Carnap, Kripke
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra logiky (21-KLOG)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2011
Datum zadání: 02.06.2011
Datum a čas obhajoby: 06.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce sleduje vývoj modalit od modálních postojů zakladatelů analytické filozofie a moderní logiky, přes první axiomatiku modální logiky C. I. Lewise a sémantiku R. Carnapa až po první sémantiky možných světů. Vedle jejich vývoje v pracích S. Kripka obsahuje také další sémantiky, které zhruba ve stejném období vyvíjeli S. Kanger, J. Hintikka a R. Montague a které se k Kripkovým výsledkům přibližovaly.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK