Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ray-based Born approximation
Název práce v češtině: Bornova aproximace založená na paprskové metodě
Název v anglickém jazyce: Ray-based Born approximation
Klíčová slova: Bornova aproximace, paprsková teorie, rychlostní model, perturbace
Klíčová slova anglicky: Born approximation, ray theory, velocity model, perturbation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel: RNDr. Luděk Klimeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.07.2011
Datum zadání: 20.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.07.2011
Datum a čas obhajoby: 20.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: Mgr. Petr Bulant, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude rozdělena do několika částí:
i) Diplomant se seznámí s paprskovou teorií, jejími klady i zápory, aby se později zaměřil na Bornovu aproximaci.

ii) Diplomant se naučí ovládat software vytvořený v rámci konsorcia SW3D (Seismic Waves in Complex 3-D Structures). Duležité budou softwarové balíky CRT, FORMS a MODEL. V balíku DATA nalezne příklady jejich použití.

iii) Znalosti nabyté v předchozích částech zúročí student při programování Bornovy aproximace. Vzniklý program by totiž měl komunikovat s již existujícím softwarem konsorcia SW3D a po odladění se stát jeho plnohodnotnou součástí.

iv) V poslední fázi bude program otestován v různých modelech. Diplomant pravděpodobně začne testovat v dvouvrstvých homogenních modelech, ve kterých je výpočet paprsků jednoduchý. V pokročilejších fázích by se diplomant měl věnovat složitějším modelům obsahujícím nehomogenity a větší počet rozhraní.
Seznam odborné literatury
Bulant, P. (1999) Two-point ray-tracing and controlled initial-value ray-tracing in 3-D heterogeneous block structures. J. seism. Explor., 8, 57-75.

Červený V. (2001) Seismic ray theory. Cambridge University Press, Cambridge.

Červený, V. - Klimeš L. & Pšenčík I. (2007) Seismic ray method: Recent developments. Advances in Geophysics, 48, 1-126.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK