Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv lezecké výkonnosti na energetickou náročnost lezení
Název práce v češtině: Vliv lezecké výkonnosti na energetickou náročnost lezení
Název v anglickém jazyce: Effect of climbing ability on energy expenditure of climbing
Klíčová slova: sportovní lezení, submaximální test, spotřeba kyslíku
Klíčová slova anglicky: sport climbing, submaximal test, oxygen uptake
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.06.2011
Datum zadání: 17.02.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 13:30
Místo konání obhajoby: SVP
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: doc. PaedDr. Tomáš Malý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK