Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ukončení pracovního poměru v České republice ve srovnání s právní úpravou Velké Británie
Název práce v češtině: Ukončení pracovního poměru v České republice ve srovnání s právní úpravou Velké Británie
Název v anglickém jazyce: Termination of employment relationship in the Czech Republic comparing to legal regime under UK employment law
Klíčová slova: Pracovní právo, Pracovní poměr, Ukončení pracovního poměru, Výpověď, Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Klíčová slova anglicky: Employment law, Employment relationship, Termination of employment relationship, Unilateral termination, Mutual termination agreement
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2011
Datum zadání: 01.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.02.2017
Datum a čas obhajoby: 03.02.2017 08:45
Místo konání obhajoby: místnost č. 228 v budově PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2017
Oponenti: JUDr. Roman Lang, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK