Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výchovní činitelé ve volném čase předškolních dětí.
Název práce v češtině: Výchovní činitelé ve volném čase předškolních dětí.
Název v anglickém jazyce: Educational factors in leisure-time pre-school children.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2010
Datum zadání: 04.05.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: Mgr. Lucie Hubertová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK