Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hovorová řeč a slang v dramatech Vasilije Sigareva - Černé mléko, Plastelína a Fantómové bolesti
Název práce v češtině: Hovorová řeč a slang v dramatech Vasilije Sigareva - Černé mléko, Plastelína a Fantómové bolesti
Název v anglickém jazyce: Slang and colloquial language in Dramas of V. Sigarev
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: Tatyana Loikova - Nassenko, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2011
Datum zadání: 31.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. et Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK