Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pěstování čaje v Indii
Název práce v češtině: Pěstování čaje v Indii
Název v anglickém jazyce: Growing tea in India
Klíčová slova: čaj, čajová plantáž, Nílgiri, Dárdžiling, Ásám
Klíčová slova anglicky: tea, tea plantation, Nilgiri, Darjeeling, Assam
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2011
Datum zadání: 31.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.07.2011
Datum a čas obhajoby: 27.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Petr Duda
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
Historie pěstování čaje v Indii
Technologie, pracovní síla, čajové plantáže
Hlavní regiony pěstování čaje
Indie jako producent čaje
Pití čaje v Indii
Závěr
Seznam odborné literatury
AVERY, M. The tea road: China and Russia meet across the steppe. Beijing: China Intercontinental Press, c2003.

FRIEDHEIM, T. An industrial organization approach towards the world tea economy: with special focus on auction theory and futur markets. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik, 1994.

GOLANT, W. The long afternoon: British India 1601 – 1947. London: H. Hamilton, 1975.

GORDON, J. Svět Indie: Indie, Pákistán, Nepál, Bhútán, Bangladéš a Šrí Lanka: kulturní atlas. Praha: Knižní klub, 1998.

HOBHOUSE, H. Šest rostlin, které změnily svět. Praha: Academia, 2004.

HOCKINGS, P. Blue Mountains Revisited: Cultural Studies on the Nilgiri Hills. Delhi: Oxford University Press, 1997.

MILTNER, V. Indická kuchyně. Praha: Merkur, 1989.

MILTNER, V. Lékařství staré Indie. Hradec Králové: Svítání, 2003.

MOON, P. The British conquest and dominion of India. London: G. Duckworth, 1989.

MOXHAM, R. Tea: addiction, exploitation, and Empire. New York: Running Press Publ., 2004.

PETTIGREW, J. Čaj: rádce pro znalce. [Praha]: Slovart, 2001.

RAJPOOT, G. S. Indická kuchyně a zdraví. Praha: Pražská prajága, 1992.

RANDHAWA, S. Agricultural research in India: an overview of its organization, management and operations. Rome: United Nations, 1987.

RENFORD, R. K. The Non-Official British in India to 1920. Delhi: Oxford University Press, 1987.

ROY, T. The economic history of India, 1857 – 1947. New Delhi: Oxford University Press, 2006.

Studies in the processing, marketing and distribution of commodities: marketing and processing of tea: areas for international co-operation: report by the UNCTAD secretariat. New York: United Nations, 1984.

ŠIMSA, J. Milec čaje: zápisky z cest za čajem. Praha: DharmaGaia; Spolek milců čaje, 2009.

The Opium War: By the Compilation Group for the "History of Modern China" Series. Peking: Foreign Languages Press, 1976.

THOMOVÁ, S. Příběh čaje. Praha: Argo, 2002.

VALMIKI. Rámájana. Praha: Argo, 2000.

WACHENDORFOVÁ, V. Čaj. [Praha]: Slovart, c2007.

ZVELEBIL, K.V. Modré hory. Praha: Argo, 2002.
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je zhodnotit vliv pěstování čaje v Indii na indickou společnost. Úvod stručně shrne nejdůležitější informace ohledně prvního zakládání čajovníkových plantáží na indické půdě, zmíní se o technologiích zpracování této plodiny, pracovní síle a o sortách produkovaných čajů. Jádro práce pojedná o hlavních indických regionech věnujících se produkci čaje – o Darjeelingu, Ásámu, Nílgirách a vzájemně je porovná. Výsledkem práce bude kritické vyhodnocení pozitivních i negativních dopadů vzniku čajového průmyslu v Indii a jeho vliv na život obyvatel.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of the BA thesis is to assess how growing tea influences the society of India. The introduction will contain a brief summary of basic data concerning the foundation of the first tea plantations on the Indian territory and it will also mention the methods of processing the plant, including manpower and various kinds of the produced tea. In the crucial part of the thesis chief Indian regions with important tea production (Darjeeling, Assam, Nilgiri) will be discussed and compared. The results will bring a critical evaluation of both positive and negative impacts of the establishment of the tea industry in India and its influence on the life of the country's inhabitants.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK