Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Frege a Husserl o objektivitě
Název práce v češtině: Frege a Husserl o objektivitě
Název v anglickém jazyce: Frege and Husserl on Objectivity
Klíčová slova: Frege, Husserl, objektivita, logika
Klíčová slova anglicky: Frege, Husserl, objectivity, logic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra logiky (21-KLOG)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2011
Datum zadání: 05.06.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Způsob, jakým se Frege a Husserl vypořádali s problémy objektivity aritmetiky (a objektivity vůbec) se kterými současně na sklonku dvacátého století zápasili, je velmi instruktivní; zvláště proto, že je v podstatě tentýž problém vedl k velmi rozdílným řešením. "Mohli by být,“ konstatuje Michael Dummett ve své práci Origins of Analytic Philosophy, „Rýnem a Dunajem, které pramení blízko sebe a jejichž toky jsou chvíli zhruba rovnoběžné, aby se potom rozdělily zcela různými směry a vlily se do různých moří“. Cílem práce má být promyšlení toho, proč a jak se Frege a Husserl rozhodli řešit problém objektivity tak různými způsoby a v důsledku založili dvě velice divergentní filosofické školy.
Seznam odborné literatury
Haaparanta, L.,ed. (1994): Mind, Meaning and Mathematics (Essays on the Philosophical Views of Husserl and Frege), Kluwer, Dordrecht.
Dummett, M. (1994): The Origins of Analytical Philosophy, Harvard University Press, Cambridge (Mass).
Peregrin, J. (2006): 'Fregův obrat k jazyku', M. Nitzsche, P. Sousedík & M. Šimsa (eds.): Schisma filosofie 20. století, Filosofia, Praha, 29-42.
Hill, C. O. & G. E. Haddock, eds. (2000): Husserl or Frege?. Open Court, Chicago.
Předběžná náplň práce
Způsob, jakým se Frege a Husserl vypořádali s problémy objektivity aritmetiky (a objektivity vůbec) se kterými současně na sklonku dvacátého století zápasili, je velmi instruktivní; zvláště proto, že je v podstatě tentýž problém vedl k velmi rozdílným řešením. "Mohli by být,“ konstatuje Michael Dummett ve své práci Origins of Analytic Philosophy, „Rýnem a Dunajem, které pramení blízko sebe a jejichž toky jsou chvíli zhruba rovnoběžné, aby se potom rozdělily zcela různými směry a vlily se do různých moří“. Cílem práce má být promyšlení toho, proč a jak se Frege a Husserl rozhodli řešit problém objektivity tak různými způsoby a v důsledku založili dvě velice divergentní filosofické školy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is the analysis of reasons and the ways in which Frege and Husserl decided to deal with the problem of objectivity in different ways and consequently founded two very divergent philosophical schools.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK