Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobrazení prvků běžného života ve Válmíkiho Rámájaně a srovnání s jejich obdobou v Tulsídásově Rámčaritmánasu
Název práce v češtině: Zobrazení prvků běžného života ve Válmíkiho Rámájaně a srovnání s jejich obdobou v Tulsídásově Rámčaritmánasu
Název v anglickém jazyce: The Description of Common Life in Valmiki's Ramayana in Comparisons with their Equivalents in Tulsi Das's Ramcaritmanas
Klíčová slova: Rámájana, Válmíki, Rámčaritmánas, Tulsídás, svatba.
Klíčová slova anglicky: Ramayana, Ramcharitmanas, Valmiki, Tulsidas, wedding.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Duda
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2011
Datum zadání: 30.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.07.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Dr. Svetislav Kostič
 
 
 
Zásady pro vypracování
Metoda vypracování založená na porovnání souměřitelných pasáží obou děl popisujících stejná prostředí nebo shodné kulturně společenské jevy. Cílem srovnání je zhodnocení formálních obsahových prvků, na jejichž základě bude vypracován model případných změn v nahlížení na epos jako celek.
Seznam odborné literatury
G .H. Bhatt e.a., The Vālmīki-Rāmāyaṇa, vol. 1-7, Oriental Institute, Baroda 1958-1975
Callewert, W. M., Ramacaritmanas Word Index; Motilal Banarsidas, Delhi, 1997
Iyengar, K. R. S., Asian Variations in Ramayana; Sahitya Akademi, New Delhi, 1981
Lahiri, B. K., Short biography of Goswami Tulsidas; Mahadeolal Ramnivas, first published 1961
Ludvik C., Hanuman - In the Ramyana of Valmiki and the Ramacharitamanas of Tulsidas; Motilal Banarsidas, Delhi, 1997
Prasad, R. C., Shri Ramacharitamanasa of Tulsidasa; Delhi, 2009
Ramdat, B., The Philosophy of Tulsidas; Delhi, 1979
Sharma R., Socio-Political Study of Valmiki Ramayana; 1986
Winternitz, M., History of Indian Literature; University of Calcutta, first published 1927

Předběžná náplň práce
Sledování míry změny v popisech běžného života odrážející kulturně společenský kontext doby vzniku děl ve dvou verzích eposu spojených místem vzniku, ale časově oddělených téměř dvěma tisíci let. Rozdíly v popisování kulturně společenských prvků na konkrétních příkladech popisů prostředí, osob a zvyků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Observing the changes in the descriptions of common life in two versions of the epic of the same place of origin separated by almost two millennia. The differences in representing the socio-cultural elements on the concrete examples of descriptions of places, persons and customs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK