Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mobbing ve zdravotnické profesi
Název práce v češtině: Mobbing ve zdravotnické profesi
Název v anglickém jazyce: Mobbing in medical profession
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2010
Datum zadání: 30.06.2010
Datum a čas obhajoby: 09.06.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2011
Oponenti: Mgr. Ivana Šlaisová
  PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK