Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení kvality habitatu antropogenně ovlivněných vodních toků - aplikace na modelovém povodí Bíliny
Název práce v češtině: Hodnocení kvality habitatu antropogenně ovlivněných vodních toků - aplikace na modelovém povodí Bíliny
Název v anglickém jazyce: Habitat quality assessment of anthropogenous modified streams - application to the Bílina River basin
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2011
Datum zadání: 19.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK