Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Četnost skrytých zrakových vad u dětí předškolního věku jako handicap jejich zdárného vývoje a hra jako prostředek reedukace zraku v mateřské škole
Název práce v češtině: Četnost skrytých zrakových vad u dětí předškolního věku jako handicap jejich zdárného vývoje a hra jako prostředek reedukace zraku v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Frequency of hidden vision defects in preschool children as a handicap of their prosperous development and play as means of vision reeducation in kindergartens
Klíčová slova: Zrakový screening, zrakové vady, poruchy binokulárního vidění, tupozrakost, šilhavost, okluzní terapie, pleoptická cvičení, ortoptická cvičení, pedagogická diagnostika zrakové percepce, reedukační hravé činnosti, interaktivní tabule, reedukace zraku.
Klíčová slova anglicky: Vision screening, vision defects, binocular vision defects, amblyopia, strabismus, occlusal therapy, pleoptic exercises,orthoptic exercises, pedagogical visual perception diagnostics, reeducation playful activities, interactive boards, vision reeducation.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2011
Datum zadání: 30.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 09:00
Místo konání obhajoby: 1. p., doktorská místnost, M. D. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK