Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Francouzské slovesné konstrukce typu chanter faux
Název práce v češtině: Francouzské slovesné konstrukce typu chanter faux
Název v anglickém jazyce: French verbal constructions of the type chanter faux
Klíčová slova: francouzský jazyk, sloveso, slovesné konstrukce, gramatika
Klíčová slova anglicky: French language, verb, verbal constructions, grammar
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2011
Datum zadání: 27.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.07.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Loucká, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Popis zpracování této problematiky v současných gramatikách (Le Bon usage, La Grammaire méthodique, La grammaire de la phrase francaise, aj.)
2. Základní typologie konstrukcí V-Adj/Avd (mettre bas, boire sec, travailler dur)
3. Syntaktická charakteristika této konstrukce
4. Praktická část : konfrontace korpusů (Frantext) a testování (travailler dur vs durement, parler bas et intelligemment, atd.)
5. Závěr (Je příslušné Adj/Adv samostatným větným konstituantem?)
Seznam odborné literatury
Štichauer, J. (2001). Parler vrai, voyager léger : un essai de description syntaxique. In: Etudes romanes de Brno 22
Le bon usage : grammaire française avec des remarques sur la langue française d'aujourd'hui / Maurice Grevisse
Grammaire méthodique du français / écrit par Martin Riegel et Jean-Christophe Pellat et René Rioul. - Paris : PUF, 1994
La Grammaire de la phrase française / rédigé par Pierre Le Goffic. - Paris : Hachette, 1994
Nouvelle grammaire française / Maurice Grevisse, André Goosse
Grammaire française / Jean Dubois, Guy Jouannon, H. Lagane
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK