Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Terezie z Lisieux a její inspirace současného člověka
Název práce v češtině: Terezie z Lisieux a její inspirace současného člověka
Název v anglickém jazyce: St. Therese of Lisieux and her inspiration for people of today
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2011
Datum zadání: 26.05.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: Mgr. David Klaus
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK