Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volnočasové aktivity jako prevence společensky nežádoucích jevů
Název práce v češtině: Volnočasové aktivity jako prevence společensky nežádoucích jevů
Název v anglickém jazyce: Leisure time activities as a prevention of social undesirable phenomenon
Klíčová slova: volný čas, mládež, volnočasové aktivity,životní styl, rizikové chování, prevence, rodina, dítě, škola, prevence kriminality, kriminalita, sociálně patologické jevy, delikvence, aktivita
Klíčová slova anglicky: leisure time, youth, freetime activities, lifestyle, risk behavior, prevention, family, child, school, craime prevention, crime, socialli pathologic phenomenon, delinquency, activity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2011
Datum zadání: 12.04.2012
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK