Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující postoje k manželství a rodičovství
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující postoje k manželství a rodičovství
Název v anglickém jazyce: Factors influencing the attitude towards marriage and parenthood
Klíčová slova: Manželství, rodičovství, faktory, postoje,
Klíčová slova anglicky: Marriage, parenthood, faktors, attitude
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2011
Datum zadání: 25.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoreticko-empirická práce
Teoretická část:
Instituce manželství a rodičovství
Rodina ve 21.století
Faktory ovlivňující vztah k manželství a rodičovství
Postoje k manželství a rodičovství
Empirická část: Kvalitativní výzkum
Činitelé ovlivňující postoj k manželství a rodičovství
Seznam odborné literatury
SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2007. ISBN: 978-80-7367-250-8
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN: 978-80-246-1318-5
MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. ISBN:978-80-86429-87-8
PLAŇAVA, I. Manželství a rodiny : struktura - dynamika - komunikace. Brno: Doplněk, 2000. ISBN: 80-7239-039-2.
SATIR, V. Kniha o rodině. Praha: Institut Virginie Satirové 1994. IBSN 80-7252-150-0
MAŘÍKOVÁ, H. Proměny současné české rodiny. Praha: SLON, 2000. ISBN 80- 85850-93-1.
FIALOVÁ, L., HAMPLOVÁ, D, et al. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: SLON 2000. ISBN: 80-85-850-87-7.
PLAŇAVA, I. Spolu a každý sám. V manželství a rodině. Praha: NLN 1998. ISBN: 80-7106-292-8.
MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny.2.vydání, Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. ISBN: 80-86429-05-9.
HAMPLOVÁ, D., CHALOUPKOVÁ, J. et al. Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007. ISBN 978-80-7330-128-6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK