Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Graph Clustering by Means of Evolutionary Algorithms
Název práce v češtině: Graph Clustering by Means of Evolutionary Algorithms
Název v anglickém jazyce: Graph Clustering by Means of Evolutionary Algorithms
Klíčová slova: evoluční algoritmy, grafové algoritmy, shlukování
Klíčová slova anglicky: evolutionary algorithms, graph algorithms, clustering
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Mgr. Roman Neruda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2011
Datum zadání: 25.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2011
Datum a čas obhajoby: 03.09.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of the work is to propose a new evolutionary based algorithm
for the graph clustering domain. The student should review relevant
approaches, both evolutionary and non-evolutionary, and design and
test an original graph clustering algorithm. The emphasis should be on
a suitable representation and evolutionary operators. The algorithm
should be tested on a real-world problem (either from www or social
networks area) and compared to other approaches.
Seznam odborné literatury
[1] Eduardo R. Hruschka, Ricardo José Gabrielli Barreto Campello, Alex
Alves Freitas, André Carlos Ponce Leon Ferreira de Carvalho: A Survey
of Evolutionary Algorithms for Clustering. IEEE Transactions on
Systems, Man, and Cybernetics, Part C (TSMC) 39(2):133-155 (2009)

[2] C. R. Dias, L. S. Ochi, "Efficient evolutionary algorithms for the
clustering problems in directed graphs," in Proc. of the IEEE Congress
on Evolutionary Computation (IEEE-CEC 2003), IEEE Computer Press, pp.
983-988.

[3] Marek Lipczak , Evangelos Milios, Agglomerative genetic algorithm
for clustering in social networks, Proceedings of the 11th Annual
conference on Genetic and evolutionary computation, GECCO 2009, ACM
Press, pp. 1243-1250
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK