Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad kapitoly Mirror Worlds (In: Basalla, George. Civilized Life in the Universe: Scientists on Intelligent Extraterrestrials. Cary, NC: Oxford University Press, 2006, str. ISBN: 9780198038351)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad kapitoly Mirror Worlds (In: Basalla, George.
Civilized Life in the Universe: Scientists on Intelligent Extraterrestrials.
Cary, NC: Oxford University Press, 2006, str. ISBN: 9780198038351)
Název v anglickém jazyce: Commented translation of Mirror Worlds (In: Basalla, George.
Civilized Life in the Universe: Scientists on Intelligent Extraterrestrials.
Cary, NC: Oxford University Press, 2006, p. ISBN: 9780198038351)
Klíčová slova: inteligence, život, mimozemský, vesmír, kultura, technika, civilizace, projekt SETI, antropomorfismus, překlad, výchozí text, analýza textu, překladatelská metoda, posun
Klíčová slova anglicky: intelligence, life, extraterrestrial, alien, universe, culture, technology, civilization, SETI, anthropomorphism, translation, source text, text analysis, translation method, shift
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2011
Datum zadání: 23.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Překlad kapitoly v rozsahu 20 NS výchozího (v češtině nepublikovaného) textu z angličtiny do češtiny, doprovozený vlastním překladatelským komentářem typu odborné studie v rozsahu 20 NS. Jednotné pokyny ke struktuře práce i komentáře – viz. webové stránky ÚTRL. Vypracování úkolu předpokládá konzultace s oborovými odborníky k tématu.
Seznam odborné literatury
Bečka, J.V. 1992. Česká stylistika. Praha: Academia.
Crystal, David. 1993. Investigating English Style. NY: Longman.
Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. 2008. Současná stylistika. Praha: NLN. Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.1999. Jak napsat odborný text. Praha: Leda. Dušková, Libuše a kol. 2003. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.Hatim, Basil., Mason, Ian. 1997. The Translator as Communicator. London: Routledge. Hausenblas, K. 1971. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: UK.Hausenblas, K. 1996. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha: UK. Hochel, Braňo. 1990. Preklad ako komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovatel. Knittlová, Dagmar. 2010. Překlad a překládání. Olomouc: UPOL.
Levý, Jiří. 1998. Umění překladu. Praha: Ivo Železný.
Müllerová, E. 1989. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. Praha: SPN.
Nord, Christiane. 2005.Text Analysis in Translation. Amsterdam: Rodopi.
Popovič, Anton. 1975. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran.
Vilikovský, Ján. 2002. Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný. Odborná literatura k tématu (v češtině, angličtině a překladová) dle vlastní volby.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK