Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prezident České republiky
Název práce v češtině: Prezident České republiky
Název v anglickém jazyce: President of the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2005
Datum zadání: 21.11.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 09:30
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
  prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK