Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním infarktem myokardu
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním infarktem myokardu
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the patient with acute myocardial infarction
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2011
Datum zadání: 15.01.2011
Datum a čas obhajoby: 29.06.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2011
Oponenti: MUDr. Hana Hrabáková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK