Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití propriceptivní neuromuskulární facilitace v terapii syndromu bolestivého ramene
Název práce v češtině: Využití propriceptivní neuromuskulární facilitace
v terapii syndromu bolestivého ramene
Název v anglickém jazyce: Usage of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
in the Therapy of Painful Shoulder Syndrome
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radmila Srbová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2011
Datum zadání: 07.01.2011
Datum a čas obhajoby: 08.06.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2011
Oponenti: MUDr. Tereza Knoppová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK