Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poranění vazů hlezna a přístupy k jeho terapii
Název práce v češtině: Poranění vazů hlezna a přístupy k jeho terapii
Název v anglickém jazyce: Ankle Ligament Injuries and Approaches to Therapy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Fuksa
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2011
Datum zadání: 17.01.2011
Datum a čas obhajoby: 08.06.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2011
Oponenti: PhDr. Edwin Mahr, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK