Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Místo normativní teorie práva v analytické jurisprudenci
Název práce v češtině: Místo normativní teorie práva v analytické jurisprudenci
Název v anglickém jazyce: The role of normative theory of law in analytical jurisprudence
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2005
Datum zadání: 21.11.2005
Datum a čas obhajoby: 20.04.2006 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:30.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.04.2006
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  prof. doc. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK