Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The face is afoot. Zobrazení Sherlocka Holmese v Českých zemích
Název práce v češtině: The face is afoot. Zobrazení Sherlocka Holmese v Českých zemích
Název v anglickém jazyce: The face is afoot. Depiction of Sherlock Holmes in the Czech lands
Klíčová slova: Sherlock Holmes, historie, ilustrace, Arthur Conan Doyle, Sidney Paget, William Gillette, Vilímek, detektivky
Klíčová slova anglicky: Sherlock Holmes, history, illustrations, Arthur Conan Doyle, Sidney Paget, William Gillette, Vilímek, detective novels
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2011
Datum zadání: 18.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 09:40
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prozkoumání výskytu zobrazení Sherlocka Holmese v českých ilustracích, divadle a filmu.
Sestavení základní bibliografie ilustrovaných knih zobrazujících Sherlocka Holmese.
Vypracování vlastního textu práce: krátký životopis Arthura Conana Doyla, původní anglické ilustrace, české ilustrace, divadlo a film zobrazující Sherlocka Holmese.
Shrnutí poznatků.
Poznámkový aparát.
Seznam odborné literatury
Cox Michael: The baker street file, Ashcroft 1997
Doyle Arthur Conan: Muž s dýmkou a houslemi, Praha 1987
Montgomery James: A study in pictures, New York 1984
Starret Vincentt: The private life of Sherlock Holmes, Chicago, 1960
Veškeré povídky a novely Arthura Conana Doyla o Sherlocku Holmesovi, dostupné na webu Městské knihovny v Praze: http://www.mlp-old.cz/holmes/, vyhledáno 12. 4. 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK