Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Využití metody Camberwellského šetření potřeb u lidí s duševním onemocněním
Název práce v češtině: Využití metody Camberwellského šetření potřeb u lidí s duševním onemocněním
Název v anglickém jazyce: Using of the method of Camberwell Assessment of Need in people with mental illnes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Procházková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.05.2011
Datum zadání: 18.05.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 13:00
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude ve své teoretické části zaměřená na vymezení lidských potřeb obecně, dále na hodnocení potřeb a specifika potřeb u lidí s duševním onemocněním – koncept zdravotně sociálních potřeb a nástroje jejich hodnocení se zaměřením na Camberwellské šetření potřeb. Blíže bude objasněno použití a administrace Camberwellského formuláře pro hodnocení potřeb.
Cílem praktické části bude na základě administrace Camberwellského šetření potřeb u souboru klientů s duševním onemocněním nastínit jeho přínos pro další intervence ve spolupráci s těmito klienty, eventuelně jeho nevýhody.
V praktické části bude použita případová studie a Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb – klinická verze.
Seznam odborné literatury
DOYAL, L. A theory of human need. London : Macmillan, 1991
KALVODA, H. ŠELEPOVÁ, P., PROBSTOVÁ, V. Hodnocení potřeb duševně nemocných. Sociální práce 2/2005, Brno : AVSP, 2005. s. 76-87
MASLOW, A., H. Psychologie bytí. Praha : Kabinet psychoterapie, 1989
PROBSTOVÁ, V., ŠELEPOVÁ, P., DRAGOMIRECKÁ, E., KALVODA, H., SOCHOROVÁ, G., PĚČ, O. Manuál CAN: Camberwellské šetření potřeb. Komplexní metoda šetření potřeb závažně duševně nemocných. Praha : Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2006
SLADE, M., THORNICROFT, G., LOFTUS, L., PHELAN, M., WYKES, T. CAN: Camberwell Assessment of Need. London : Gaskell, 1999
THORNICROFT, G., SZMUKLER, G. Textbook of Community Psychiatry. Oxford : University Press, 2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK