Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Obraz čínského písma v české neodborné literatuře
Název práce v češtině: Obraz čínského písma v české neodborné literatuře
Název v anglickém jazyce: Reflection of Chinese Writing in Czech Non-Academic Literature
Klíčová slova: čínské písmo, české písemnictví, populární literatura, dějiny konceptů
Klíčová slova anglicky: Chinese writing, Czech literature, popular literature, conceptual history
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2011
Datum zadání: 25.05.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Štěpán Pavlík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jádrem bakalářské práce je shromáždění a utřídění podkladů z české knižní, popřípadě i časopisecké produkce, které souvisejí s vnímáním čínského písma v českém prostředí. Konkrétnější časové vymezení materiálu bude možno provést až po úvodních rešerších s ohledem na vydatnost pramenů. Výsledky této heuristiky student v rozumné míře zobecní a promítne na pozadí vědy o čínském písmu, poukáže na oblíbené motivy i na případné nesrovnalosti mezi obrazem čínských znaků v populární literatuře a jejich skutečnou stavbou a funkcí. V aspoň minimálním rozsahu tuto situaci zhodnotí z hlediska historického a obecně evropského, tj. zasadí ji do kontextu poznávání čínského písma na Západě před počátkem moderní vědecké sinologie a jazykovědy.
Seznam odborné literatury
DeFrancis, John. The Chinese Language: Fact and Fantasy. Honolulu: Hawaii University Press 1984.
DuPonceau, Peter S. On the Nature and Character of the Chinese System of Writing. Philadelphia 1838 (PDF).
Unger, J. M. Ideogram: Chinese Characters out of the Myth of Disembodied Meaning. Honolulu: Hawaii University Press.
Zádrapa, Lukáš a Pejčochová, Michaela. Čínské písmo. Praha: Academia 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK