Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ikonografická rekonstrukce severního portálu chrámu Matky Boží před Týnem
Název práce v češtině: Ikonografická rekonstrukce severního portálu chrámu Matky Boží před Týnem
Název v anglickém jazyce: Iconographic reconstruction of the northern portal of the Church of Our Lady
before Týn
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2011
Datum zadání: 18.05.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jana Hana Hlaváčková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka vypracuje možnou ikonografickou rekonstrukci severního portálu kostela Matky Boží před Týnem na základě dostupné literatury a pramenů. Práci doplní fotodokumentací a základním zaměřením portálu.
Seznam odborné literatury
Bartlová, M.: Mistr Týnské kalvárie. Academia 2004
Ekert, F.: Posvátná místa královského hlavního města Prahy I.. Praha 1883
Fajt, J.: Karel IV. Císař z Boží milosti (katalog výstavy) - Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků. Academia 2006
Homolka, J.: Studie k počátkům krásného slohu v Čechách. 1974
Kuthal, A.: České gotické sochařství 1350 - 1450. Praha 1962
Líbal, D.: Pražské gotické kostely. Praha 1946
Líbal, D.: Praha středověká. Praha 1983
Novotný, K.: Chrám Matky Boží před Týnem. Praha 1924
Opitz, J.: Sochařství v Čechách za doby Lucemburků. Praha 1935
Poche, E.: Praha Středověká, Čtvero knih o Praze. Praha 1983
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK