Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porozvodové uspořádání péče nezletilého a syndrom zavrženého rodiče
Název práce v češtině: Porozvodové uspořádání péče nezletilého a syndrom zavrženého rodiče
Název v anglickém jazyce: Afterdivorce care of the minor and the parental alienation syndrome
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Josef Bernard, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2010
Datum zadání: 11.10.2010
Datum a čas obhajoby: 31.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.10.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2011
Oponenti: PhDr. Vladimír Mašát
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK