Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí duše a vzkříšení v tradičním židovství a v reformních směrech judaismu
Název práce v češtině: Pojetí duše a vzkříšení v tradičním židovství a v reformních směrech judaismu
Název v anglickém jazyce: Conception of the Soul and Resurrection in the Traditional Ways of Judaism and Reform Judaism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2011
Datum zadání: 17.05.2011
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: doc. David Biernot, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK