Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moc soudní
Název práce v češtině: Moc soudní
Název v anglickém jazyce: The judicial power
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2005
Datum zadání: 21.11.2005
Datum a čas obhajoby: 10.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:27.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.12.2007
Oponenti: doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK