Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Supplementary Pronunciation Activities to Maturita Solutions Pre-Intermediate
Název práce v češtině: Doplňkové výslovnostní aktivity k učebnici Solutions Pre-Intermediate
Název v anglickém jazyce: Supplementary Pronunciation Activities to Maturita Solutions Pre-Intermediate
Klíčová slova: výuka výslovnosti, metody, doplňková cvičení
Klíčová slova anglicky: teaching pronunciation, methods, supplementary exercises
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.05.2011
Datum zadání: 13.04.2012
Datum a čas obhajoby: 01.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Karel Žďárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- studium a analýza nejvhodnějších metod výuky výslovnosti pro střední školy
- vytvoření výslovnostních aktivit, které budou plně integrovány do učiva Solutions
- pilotáž vybraných aktivit na SŠ
Seznam odborné literatury
1. KELLY, Gerard. How to Teach Pronunciation. Harlow : Longman, 2000.
2. CELCE-MURCIA, Marianne. Teaching English as a second or foreign language . Boston : Heinle & Heinle Publishers, 1991.
3. KENWORTHY, Joanne. Teaching English pronunciation. London : Longman, 1987.
4. WONG, Rita. Teaching pronunciation : focus on English rhythm and intonation. Englewood Cliffs : Prentice Hall Regents, 1987.
5. BAKER, Ann. Introducing English pronunciation : teacher´s guide to Tree or Three? And Ship or Sheep? . Cambridge : Cambridge University Press, 1982.
6. HANCOCK, Mark. Pronunciation games . Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
8. NIXON, Caroline. Primary Pronunciation Box : pronunciation games and activities for young learners. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření souboru výslovnostních aktivit k učebnici Solutions Pre-Intermediate. Výslovnostní cvičení budou plně integrována do obsahu jednotlivých lekcí a poskytnou doplňkový materiál k procvičování segmentálních a suprasegmentálních jevů. Teoretická část této práce se bude věnovat metodám výuky výslovnosti, praktická část bude pak zahrnovat samotné vytvoření doplňkových cvičení k dané učebnici.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on creating supplementary pronunciation activities to Solutions Pre-Intermediate coursebook. The activities will be fully integrated into the coursebook units and will provide additional material for practising segmental and suprasegmental features. The theoretical part will explore the methods of teaching pronunciation. In the practical part, the author will introduce newly created exercises.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK