Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotonové silové funkce v jádře 160Tb z měření dvoukrokových gamma kaskád
Název práce v češtině: Fotonové silové funkce v jádře 160Tb z měření dvoukrokových gamma
kaskád
Název v anglickém jazyce: Photon strength functuins in 160Tb from two-step gamma cascade
measurement
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2011
Datum zadání: 17.05.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK