Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní terorismus a jeho potlačování z hlediska obecného mezinárodního práva
Název práce v češtině: Mezinárodní terorismus a jeho potlačování z hlediska
obecného mezinárodního práva
Název v anglickém jazyce: International Terrorism and Its Suppression from the Viewpoint of General International Law
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2005
Datum zadání: 21.11.2005
Datum a čas obhajoby: 25.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2006
Oponenti: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK