Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Muži a jejich životní svět v reklamách na pivo
Název práce v češtině: Muži a jejich životní svět v reklamách na pivo
Název v anglickém jazyce: Men and their lifeworld in beer advertisements
Klíčová slova: gender, stereotyp, reklama
Klíčová slova anglicky: gender, stereotypes, advertisements
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2011
Datum zadání: 17.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Petra Průšová
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Zásady pro vypracování
V reklamách jsou nám každodenně předkládány stereotypy všeho druhu. Nejinak je tomu i s kategorií, která poutá asi největší pozornost vědců a vědkyň zabývající se stereotypy v reklamách – genderem. Jejich pozornost je ale primárně orientována na kritickou analýzu genderových stereotypů spojených s ženskou rolí, nezaujatá analýza obrazu muže v reklamách ale stojí díky předpokladu mužské dominance stranou zájmu. Cílem práce bude rekonstruovat mužské stereotypy a jejich životní svět v reklamách, které jsou z tohoto pohledu zaměřené na snad stále typicky mužský produkt: pivo.
Výzkumný problém se pokusím odpovědět pomocí obsahové analýzy reklam na pivo a následnou rekonstrukcí životního světa mužů v nich. Na závěr se výsledky pokusím konfrontovat s realitou, tedy se skutečnými muži a jejich pohledem na tento "pivní svět" prostřednictvím rozhovorů. V průběhu práce bude využito konzultací s profesionály zabývajícími se dlouhodobě testováním reklam na pivo (Mgr. Jan Podhajský).
Seznam odborné literatury
BARTHES, Roland. Mytologie. Praha : Dokořán, 2004.
BROWNE, Anthony. Úprk rozumu : politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2009.
KŘÍŽEK, Zdeněk. Život s reklamou. Praha : Grada, 2002.
TOSCANI, Oliviero. Reklama je navoněná zdechlina. Praha : Slovart, 1996.
VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy : nové trendy a poznatky. Praha : Grada, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK