Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompaktní a slabě kompaktní operátory v Banachových prostorech funkcí
Název práce v češtině: Kompaktní a slabě kompaktní operátory v Banachových prostorech funkcí
Název v anglickém jazyce: Compact and weakly compact operators in Banach function spaces
Klíčová slova: Banachův prostor funkcí, asociovaný prostor, slabá topologie, slabá kompaktnost, slabě kompaktní operátor, asociovaný operátor.
Klíčová slova anglicky: Banach function space, associate space, weak topology, weak compactness, weakly compact operator, adjoint operator.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 10.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude studovat podmínky charakterizující kompaktní a slabě kompaktní operátory mezi Banachovými prostory funkcí.
Seznam odborné literatury
Johnson, Lindenstrauss: Handbook of Banach spaces I, II

Dunford, Schwartz: Linear operators, Part I, General theory,

Bennett, Sharpley: Interpolation of operators, Academic Press 1988
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude studovat podmínky charakterizující kompaktní a slabě kompaktní operátory mezi Banachovými prostory funkcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to study conditions characterizing compact and weakly compact operators between Banach function spaces.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK