Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozůstalostní důchody a jejich vývoj v souvislosti s důchodovou reformou
Název práce v češtině: Pozůstalostní důchody a jejich vývoj v souvislosti s
důchodovou reformou
Název v anglickém jazyce: Survivor´s pension and its development in relation to the pension reform
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jana Zemanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2006
Datum zadání: 16.02.2006
Datum a čas obhajoby: 14.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2007
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK