Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prednosť komunitárneho práva pred vnútroštátnym právom
Název práce v jazyce práce (slovenština): Prednosť komunitárneho práva pred vnútroštátnym právom
Název práce v češtině: Prednosť komunitárneho práva pred vnútroštátnym právom
Název v anglickém jazyce: Principle of Supremacy of Community Law over National Law
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2005
Datum zadání: 16.11.2005
Datum a čas obhajoby: 06.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:08.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 06.01.2010
Oponenti: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK