Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hledání svobody. Reinaldo Arenas a jeho román Vrátný
Název práce v češtině: Hledání svobody. Reinaldo Arenas a jeho román Vrátný
Název v anglickém jazyce: In Quest of freedom. Reinaldo Arenas and his novel The doorman
Klíčová slova: Reinaldo Arenas, Kuba, exil, USA, Vrátný, svoboda
Klíčová slova anglicky: Reinaldo Arenas, Cuba, exile, the USA, The Doorman, freedom
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2011
Datum zadání: 18.05.2011
Datum a čas obhajoby: 20.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se soustředí na interpretaci románu Vrátný (EL portero) Reinalda Arenase. V úvodní části, věnované životu tohoto kubánského spisovatele, jenž zemřel v exilu, zdůvodní specifický význam autorovy biografie pro jeho literární texty. Další kontextovou souvislostí bude krátké zastavení u situace kubánské komunity v USA. Vlastní výklad zvoleného díla se zaměří na tematický rozbor ve spojení se strukturou románu. Všimne si pojetí vypravěče (různé narativní perspektivy obyvatel domu, včetně zvířecích postav). Stěžejní pozornost bude věnovat motivům románového prostoru, s přihlédnutím k literární tradici obrazu domu, a pitoreskní galerii postav. Průběžně bude mít autorka na paměti klíčové téma svobody a dospěje k interpretaci symbolického význam hlavních motivů (dům, motiv dveří a vrátného) a k charakteristice celkového vidění světa v tomto románu.
Seznam odborné literatury
BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. Praha: Malvern, 2009.
HODROVÁ, Daniela. … a na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. (kapitola „Motiv“). Praha: Torst, 2001.
HOUSKOVÁ, Anna (ed.). Romanistica Pragensia XVII. El año 1898 en el pensamiento y la literatura de Espaňa e Hispanoamérica. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000.
MIAJA DE LA PEÑA, Maráa Teresa (coord.). Del alba al anochecer. La escritura en Reinaldo Arenas. Madrid: Ineroamericana – Vervuert, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK